BactoFungiStop 5l

BactoFungiStop to mikrobiologiczny preparat zawierający ryzobakterie promujące wzrost roślin (PGPR) z rodzaju Bacillus. Preparat  może być stosowany do wszystkich upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

725,00 
Ilość :

Kategoria:

Działanie preparatu

BactoFungiStop to mikrobiologiczny preparat zawierający ryzobakterie promujące wzrost roślin (PGPR) z rodzaju Bacillus. W trakcie intensywnej uprawy roślin, z zastosowaniem nawożenia mineralnego oraz chemicznych środków ochrony roślin dochodzi do poważnego zubożenia bioróżnorodności i zaburzenia równowagi mikroorganizmów glebowych. BactoFungiStop jest preparatem mikrobiologicznym, o charakterze probiotyku przywracającego równowagę mikrobiologiczną gleby. Zawarte w BactoFurgiStop drobnoustroje wyizolowane z niezdegradowanych gleb polskich stymulują plonowanie roślin i zapewniają ich prawidłowy wzrost poprzez:
– wspomaganie rozkładu substancji organicznych i uprzystępnianie pierwiastków biogennych roślinom (głównie N i P);
– produkcję fitohormonów, witamin, aminokwasów i substancji zmniejszających negatywny wpływ stresu środowiskowego;
– kolonizację tkanek roślinnych i tworzenie naturalnego, niepatogennego biofilmu, co poprawia zdrowotność roślin i indukuje odporność systemiczną;
– higienizację i przywrócenie równowagi mikrobiologicznej środowiska glebowego.

Sposób użycia

BactoFungiStop można stosować:
– w postaci cieczy wprowadzanej doglebowo w otoczeniu bryły korzeniowej;
– jako oprysk na powierzchnię liści.
1 l preparatu należy rozcieńczyć w 200-400 l wody i dokonać oprysku na powierzchni 1 ha. BactoFungiStop można stosować 2-3-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego w odstępach 2-3 tygodniowych. Można stosować łącznie ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. Ciecz roboczą należy zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.

Skład preparatu

Końcowa koncentracja bakterii glebowych z rodzaju Bacillus w BactoFungiStop:
nie mniej niż 2×10^9 jtk/ml

 

Dodatkowe informacje

forma

preparat w formie płynnej

pojemność

5l

Powiązane produkty